Platform

Wat is het platform?

Het Platform bestaat uit zes vrijwilligers met en zonder handicap en is opgericht in opdracht van de gemeente Wormerland in juni 1997.
Het doel van het Platform is om te bereiken dat mensen met een handicap zonder belemmeringen gebruik kunnen maken van alle openbare ruimtes en wegen in de gemeente Wormerland. Dat wordt bereikt door regelmatige controle van Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid van openbare ruimten en voorzieningen:

  • Is de weg naar de bestemming ongevaarlijk?
  • Zijn er goed aangebrachte op- en afritjes aan de stoeprand?
  • Gaan de deuren gemakkelijk open?
  • Is een helling niet te steil?
  • Is er een hellingbaantje voor de ingang?
  • Is er ruimte om binnen te komen en te rijden met een scootmobiel?
  • Is in een openbaar gebouw de verdieping te bereiken of het toilet te gebruiken?
  • Zijn bijvoorbeeld pinautomaten en brievenbussen op de goede hoogte geplaatst en zijn de paden in het park berijdbaar voor mensen in een rolstoel of een scootmobiel?

Kortom, het Platform functioneert als meldpunt voor obstakels op de openbare weg.

Met alerte acties van de gemeente Wormerland worden trottoirs en straten zo snel mogelijk gerepareerd en/of voorzieningen getroffen. Ook wordt regelmatig aan het Platform een advies gevraagd bij (her)inrichting van een gebied in de gemeente Wormerland.

Projecten
Tevens zijn er diverse projecten georganiseerd zoals in 1999 de Obstakelweek, 2000 het onderzoek van toegankelijkheid, in 2002 stratencontrole, 2007 fototentoonstelling i.v.m. 10-jarig bestaan en vanaf 2009 zijn er diverse pluimen uitgereikt voor goede toegankelijke en handicapvriendelijke locaties en kernen. Ook heeft het bestuur onlangs samen met de gemeente diverse gevaarlijke situaties onder de loep genomen rondom het gebied van de nieuwe Vomar. Inmiddels bestaat het bestuur in juni al 17 jaar en blijft zich inzetten voor mensen met een handicap.

Meer informatie
Wilt u meer informatie of heeft u iets te melden, treed dan in contact met het Platform e-mail secr.: g.lelie@hetnet.nl of met het Dienstencentrum Wormerland. Voor meer informatie: zie de webpagina Platform van www.dcwormerland.nl
In diverse openbare ruimten, zoals bij de artsen, bibliotheek, Torenerf enz. liggen folders van het Platform.

De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

Gurie Lelie, tel. 075 – 6428500
Marijke Slop, tel. 075 – 6421047

werkgroeplid

 

Contact

WonenPlus Wormerland
Faunastraat 68
1531 WH Wormer
075 641 96 68
info@dcwormerland.nl

Servicepunt WonenPlus Wormerland
naam openingstijden ma-vrij 9.30–12.00 uur

Vriend van de Wijkbus

wilt u ook Vriend van de Wijkbus worden vul dan het machtigingsformulier in.
naam