Stagiaires

Dienstencentrum Wormerland biedt jaarlijks enkele  studenten en scholieren de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen op verschillende plekken binnen onze organisatie. Meestal gaat het om een HBO-opleiding MWD (Maatschappelijk Werk en Dienstverlening) niveau 3 en 4 of een HBO-opleiding SPH (Sociaal Pedagogisch Hulpverlener). Maar ook voor studenten CMV (Culturele en Maatschappelijke Vorming) hebben wij interessante projecten.

Eerste mogelijkheid voor plaatsing stagiair is 2016.

Maatschappelijke stage
Maatschappelijke stage houdt in dat jongeren in het voortgezet onderwijs minimaal 30 uur vrijwilligerswerk doen als onderdeel van hun schoolcarrière. Op deze manier leren ze hun directe omgeving op een andere manier kennen en leveren ze een actieve bijdrage aan de samenleving.

Maatschappelijke stage gaat om het doen van vrijwilligerswerk. Dit vindt vooral plaats in de non-profitsector: bij een vrijwilligersorganisatie, vereniging, instelling of maatschappelijke organisatie.

Leerlingen zijn gemotiveerder als de maatschappelijke stage aansluit bij hun interesses. De maatschappelijke stage levert dan ook meer op. Daarom is het stimuleren van eigen initiatief belangrijk. Na een goede uitleg weten leerlingen vaak al waar ze graag hun maatschappelijke stage willen lopen. Op www.ikbengeweldig.nl kunnen leerlingen een quiz doen om te testen welke maatschappelijke stage bij hen past.

Uitgebreide algemene informatie op: www.maatschappelijkestage.nl

Contact

WonenPlus Wormerland
Faunastraat 68
1531 WH Wormer
075 641 96 68
info@dcwormerland.nl

Servicepunt WonenPlus Wormerland
naam openingstijden ma-vrij 9.30–12.00 uur

Vriend van de Wijkbus

wilt u ook Vriend van de Wijkbus worden vul dan het machtigingsformulier in.
naam