Preventief huisbezoek

Bij deze preventieve huisbezoeken worden, in opdracht van de gemeenteWormerland, zelfstandig wonende ouderen op tussen de 70 en 80 -jarige leeftijd bezocht door een speciaal hiervoor opgeleide vrijwilliger van Dienstencentrum Wormerland. De adressen van de te bezoeken ouderen wordt door de gemeente Wormerland verstrekt.

Het huisbezoek  heeft een sterk informerend en inventariserend karakter. Doel van het gesprek is:

  • De ouderen informeren over de verschillende voorzieningen die er zijn.
  • Inzicht krijgen in wat de ouderen in de gemeente willen en/of nodig hebben.
  • Inventariseren hoe ouderen bepaalde zaken ervaren op het gebied van zorg, welzijn, financiën, ruimtelijke ordening, vervoer en overig dienstenaanbod binnen de gemeente. Om dit in beeld te krijgen heeft de vrijwilliger een vragenlijst bij zich, die hij of zij samen met u gaat invullen.
  • Hulp aanbieden zodat, als u een probleem heeft, de vrijwilliger u eventueel meteen de juiste weg kan wijzen voor een mogelijke oplossing. Hiervoor krijgen de vrijwilligers training en bijscholing.

De informatie wordt anoniem vastgelegd en de gemeente gebruikt deze informatie om, waar nodig het ouderenbeleid aan te passen.

 

Contact

WonenPlus Wormerland
Faunastraat 68
1531 WH Wormer
075 641 96 68
info@dcwormerland.nl

Servicepunt WonenPlus Wormerland
naam openingstijden ma-vrij 9.30–12.00 uur

Vriend van de Wijkbus

wilt u ook Vriend van de Wijkbus worden vul dan het machtigingsformulier in.
naam